Ana içeriğe atla
Gökhan
SAVAŞ
Akademik Personel
İdari Görev
Doktora, Üniversite Adı, Yıl
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 2013
Araştırma Alanları

Toplumsal cinsiyet sosyolojisi, Kadın Çalışmaları, Dezavantajlı gruplar, Eğitim sosyolojisi, Uluslararası göç ve göçmen çocuklar, Irk/etnisite çalışmaları, Sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri. 

Akademik nitelikli veciz söz

"Our lives begin to end the day we become silent about things that matter." Martin Luther King Jr. 

Formel Roller

ASBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı, Yönetim Kurulu Üyesi 2021 - devam

ASBÜ Saha Araştırmaları Merkezi Müdürü 2014 - 2020.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Üyesi 2017 - 2020. 

ASBÜ Sosyoloji Bölümü Mevlana Koordinatörü 2017 - devam

ASBÜ Yöntem Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 2017- devam

ASBÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülte Kurulu Üyesi 2018 - devam 

Tanımlayıcı Bilgi

Toplumsal cinsiyet, eğitim sosyolojisi, ırk/etnisite, dezavantajlı gruplar gibi çeşitli konularda uygulamalı saha araştırmaları yapan bir sosyolog. 

Öne Çıkan Özellikler

Toplumsal cinsiyet, kadın çalışmaları, eğitim sosyoloji, ırk/etnisite alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını mevcuttur.

2017 - 2018 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademide Kadın Çalışmaları Birimi Komisyon Üyeliği yapmıştır. 

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Eğitim Derneği (TED), Ticaret Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi birçok kurum ve kuruluşun ulusal/uluslararası projelerinde uzman, araştırmacı, danışman ve yönetici gibi görevlerde bulunmuştur.  

Birçok uluslararası dergide yayın kurulu üyeliği ve hakemlik yapmaktadır. 

Biyografi

Gökhan Savaş (Doç. Dr.). 2014 yılından bu yana Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden lisans derecesini 2005 yılında almıştır. Amerika’nın New York eyaletinde bulunan Syracuse Üniversitesi’nden sosyoloji alanında yüksek lisans, kadın ve cinsiyet araştırmalarında ileri eğitim sertifikasına sahiptir. Doktora derecesini 2013 yılında aynı kurumdan sosyoloji alanında almıştır. Kantitatif bir sosyolog olarak, toplumsal eşitsizlikler; toplumsal cinsiyet, ırk ve sosyal sınıfın kesişimi; eğitime erişim, eğitimde başarı, uluslararası göç ve göçmen çocuklar, eleştirel ırk teorisi konularıyla ilgilenmektedir. Çalışmaları, Research in Higher Education, British Journal of Sociology of Education, European Journal of Social Sciences, Race, Gender & Class Journal, American Journal of Educational Research gibi uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmıştır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne başlamadan önce, 2013-2014 yılları arasında Amerika’nın Iowa eyaletinde yer alan Luther College'da Sosyoloji Yardımcı Doçenti (tenure-track) ve ayrıca 2013 yılında da New York Eyalet Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Sosyoloji'ye Giriş, Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi ve Aile Sosyolojisi gibi çeşitli dersler vermiştir. Doktora tezi Amerikan Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından desteklenmiş ve ayrıca Syracuse Üniversitesi'nden Üstün Öğretim Asistanı Ödülü almıştır.

Verdiği Dersler

ASBÜ

KAÇ 714 Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet, Bahar 2021.

MIG 502 Research Methods and Publication Ethics, Bahar 2021. 

KAÇ 601 Nicel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (doktora), Güz 2020. 

KAÇ 717 Aile Sosyolojisi (yüksek lisans), Güz 2020.

SOC 101 Sosyolojiye Giriş (KKTC Akademik Birimi), Güz 2020.

SOS 101 Eğitim Sosyolojisi (KKTC Akademik Birimi) Güz 2020.

SOC 901 Introduction to Sociology, Güz 2020.  

ASR 502 Quantitative Research Methods (yüksek lisans), Bahar 2020, Güz 2021. 

KAÇ 502 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (yüksek Lisans), Bahar 2020.  

SOC 102 Introduction to Sociology II, Bahar 2020. 

ASR 530 Sociology of Gender Research (yüksek lisans), Güz 2019. 

SOC 101 Introduction to Sociology I, Güz 2019. 

PHIL 101 History and Philosophy of Social Sciences, Güz 2018 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

SOS-151 Introduction to Sociology (3 şube), Güz 2015.

Ufuk Üniversitesi

SOS-101 Sosyolojiye Giriş, Güz 2015.

TED Üniversitesi

SOC-103 Introduction to Sociology, Güz 2015, Bahar 2016.

Başkent Üniversitesi

POLT 108 Comparative Studies of Society and Culture, Bahar 2019. 

Luther College, Iowa, Amerika Birleşik Devletleri 

SOC 101 Introduction to Sociology, Bahar 2014

SOC 283 Sociology of Education, Bahar 2014

SOC 350 Social Statistics, Bahar 2014

SOC 301 Research Methodology, Güz 2013

SOC 101 Introduction to Sociology (2 şube), Güz 2013

Syracuse University, New York, Amerika Birleşik Devletleri 

SOC 101 Introduction to Sociology, Bahar 2013, Güz 2012, Yaz 2012, Güz 2011, Yaz 2011

SOC 281 Sociology of the Family, Yaz 2010

State University of New York – Cortland, Amerika Birleşik Devletleri

SOC 470 Sociology of the Family (2 şube), Bahar 2013

SOC 494 Methods of Social Research II, Bahar 2014, Bahar 2013, Güz 2012, Bahar 2012

SOC 493 Methods of Social Research I, Yaz 2014.

Upper Iowa University, Iowa, Amerika Birleşik Devletleri

SOC-304 Globalization, Güz 2014.

SOC-241 Diversity in the United States, Bahar 2015.

Video Görsel
polis akademisi ted

 

Web URL
gokhansavas