Sutay
YAVUZ
Akademik Personel
Doktora, Üniversite Adı, Yıl
Hacettepe Üniversitesi, 2008
Anabilim Dalı
Araştırma Alanları

Aile Demografisi ve Sosyolojisi, Nüfusbilim, Göç, Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Akademik nitelikli veciz söz

"Yöntemi bulmak ve bilimi oluşturmak gerekir" Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Formel Roller

ASBÜ Küresel Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Tanımlayıcı Bilgi

Nüfusbilim, aile demografisi ve sosyolojisi, yaşlanma ve göç alanlarında analiz ve uygulamalı saha araştırmalarına dayalı çalışmalar yapan bir sosyolog ve demograf.

Öne Çıkan Özellikler
  • Nüfus araştırmaları, nüfus projeksiyonları, nüfus yaşlanması, kadına yönelik aile içi şiddet, aile ve hane halkı yapısı, evlilik tercihleri, erken yaşta evlilik, uluslararası göç ve iç göç, sosyal hizmet programları ve sosyal araştırma tasarımı konularında çalışmalar yürütmektedir.
  • Ulusal ve uluslararası kurumların araştırma ve proje çalışmalarında proje yöneticisi, araştırmacı ve danışman olarak görev yapmaktadır.
  • Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde hakemlik yapmaktadır.
Biyografi

Sutay Yavuz (Prof. Dr), 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) Ekonomik ve Sosyal Demografi Programından 2002 yılında Yüksek Lisans ve 2008 yılında Doktora derecesi almıştır. 2004-2008 yılları arasında 'Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock, Almanya)' kurumunda “Türkiye’de Doğurganlığın Dönüşümü ve Üçüncü Doğum” ve “Doğurganlıkta Düşüsün Yaşam Seyri ile Analizi” başlıklı akademik çalışmaları gerçekleştirerek doktora tezini tamamlamıştır. 2009 yılında ‘DHS Fellowship in Population and Health’ programından (Maryland, USA) “Fas, Mısır ve Türkiye’de Adölesan Doğurganlık Hızı Değişimi” başlıklı araştırması ile bir yıl süreli bir araştırma bursu kazanmıştır. Ekim 2013 tarihinde Üniversitelerarası Kurul’dan Demografi alanında Doçentlik derecesi almıştır.

HÜNEE'de (2000-2005) Araştırma Görevlisi ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümünde (2009-2012) Öğretim Görevlisi unvanlarıyla çalışmıştır. 2012 yılı 2015 arasında ise Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda koordinatör/uzman olarak görev yapmıştır. Yavuz, Haziran 2015 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) Öğretim Üyesi ve Dışilişkiler Merkez Müdürü olarak çalışmıştır. Ekim 2018 ve Mart 2019 tarihleri arasında  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Mart 2019'dan beri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Video Görsel

Senex: I. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi (SENEX: I. Congress of Aging Studies for Graduate Students)

Nüfus Yaşlanmasını Endekslerle Ölçmek ve İzlemek (Monitoring and Measuring Population Aging)

 https://www.youtube.com/watch?v=q-w0arqWYMI

 

Türkiye’nin Nüfusu ile ilgili Merak Edilenler (Recent Developments About Turkey’s Population)

 

https://www.youtube.com/watch?v=aFKfukgrpOU

 

 

Uluslararası İşgücü Göçü İstatistikleri Çalıştayı
Uluslararası İşgücü Göçü İstatistikleri Çalıştayı
Aile Araştırmalarında Nitiliksel ve Niceliksel Araştırma Uygulamaları
Aile Araştırmalarında Uygulamalar

 

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi
IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi

Sunum 13


 

 

 

Web URL
sutayyavuz