Ana içeriğe atla

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 6701 sayılı Kuruluş Kanunu'nun 9'uncu maddesi mucibince insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapma; insan hakları ve ayrımcılıkla mücadelede kitle iletişim araçlarını kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirme görev ve yetkilerini haizdir.

Mezkûr görev ve yetkiler kapsamında TİHEK'in yürüttüğü faaliyetlerden biri de tematik yarışmalar düzenlemektir. Yarışmalarla birlikte başta öğrenciler olmak üzere hedef kitleye hak temelli bir bakış açısı kazandırmak, insan haysiyetine saygıyı güçlendirmek ve söz konusu alanda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda 10 Aralık İnsan Hakları Günü / İnsan Hakları Haftası münasebetiyle TİHEK tarafından "Lisans Öğrencilerine Yönelik İnsan Hakları Temalı Makale Yarışması" düzenlenmektedir. Mevzubahis yarışma için şartlar ve ayrıntılar için tıklayın.

 

tihek

Yayın Tarihi
Fakülte Bölüm

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.