Ana içeriğe atla

Toplum denilince aklınıza ne geliyor diye sorsak, muhtemelen verilecek cevaplar aile, din, ekonomi, siyaset gibi sosyal kurumlar ile öğrenciler, evliler, zenginler, gençler, politikacılar, engelliler gibi sosyal grupları da içeren çok geniş bir yelpazeyi kapsayacaktır. İşte sosyoloji yani toplumbilim aklımıza gelebilecek ve toplumu ilgilendiren hemen her şeyi kendisine konu edinmiş bir bilim dalıdır. Aileden dine, ekonomiden eğitime, çalışma hayatından siyasi yaşama, iletişimden göçe, sağlıktan suça kadar uzanan çok geniş bir inceleme alanına sahip olan sosyoloji, insanların sosyal hayat içerisinde birbirleriyle ve toplumla olan etkileşimini bilimsel yöntemle incelemektedir. Nedir peki bu bilimsel yöntem? Öncelikle klasik anlamdaki doğa bilimlerinde olduğu gibi laboratuvar ortamında yapılabilecek bilimsel deneyleri içeren bir yöntem olmadığını unutmamamız gerekiyor. Sosyolojiyi bir bilim yapan en önemli unsur yukarıda saydığımız çok geniş bir alanı kapsayan konularını incelerken, belirli bir sistematik içerisinde kalmasıdır. Yani sistemli bir biçimde veri toplaması, topladığı bu verileri de yine sistematik bir biçimde analiz ederek yorumlamasıdır. Bu noktada, anketler, mülakatlar, katılımlı gözlem, olay incelemesi gibi veri toplama yöntemleri sosyolojide sıkça kullanılmaktadır. Gerek zengin ve güncel konuları ele alıyor olması gerekse farklı yöntemleri içermesi açısından sosyoloji eğitiminin ve çalışmalarının oldukça zevkli ve heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde özellikle A.B.D. ve İngiltere gibi ülkelerde, sosyolojiye ve sosyolojik çalışmalara son derece önem verilmekte; Türkiye’de de sosyoloji her geçen gün önemini artırmakta ve üniversitelerin vazgeçilmez bölümleri arasında yerini almaktadır.