Ana içeriğe atla

Sosyoloji yani "toplum bilim" aklımıza gelebilecek ve toplumu ilgilendiren hemen her şeyi konu edinen bir bilim dalıdır. Aileden ulusa, müzikten dine, ekonomiden eğitime, çalışma hayatından siyasi faaliyetlere, iletişimden göçe, sağlıktan suça kadar uzanan, çok geniş bir inceleme alanına sahip olan sosyoloji, insanların sosyal hayat içerisinde birbirleriyle ve toplumla olan etkileşimini bilimsel yöntemlerle incelemektedir. Bu yöntemlerin doğa bilimlerinde olduğu gibi klasik anlamda laboratuvar ortamında yapılabilecek bilimsel deneyleri içeren bir yöntem olmadığını unutmamak gerek. Sosyolojiyi bir bilim dalı hâline getiren en önemli unsur, oldukça geniş bir alanı kapsayan konularını incelerken belirli bir metodoloji içerisinde kalmasıdır. Yani sistemli bir biçimde veri toplaması, topladığı verileri sistematik bir biçimde analiz ederek yorumlamasıdır. Bu noktada, anketler, mülakatlar, katılımlı gözlem, olay incelemesi gibi veri toplama yöntemleri sosyolojide sıkça kullanılmaktadır. İnsanın kendisini ve içinde yaşadığı toplumu daha iyi tanıma merakının yanı sıra gerek muhtelif ve güncel konuları ele alıyor olması gerekse farklı yöntemleri içermesi açısından sosyoloji eğitiminin ve çalışmalarının oldukça zevkli ve heyecanlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Günümüzde özellikle A.B.D. ve İngiltere gibi ülkelerde, sosyolojiye ve sosyolojik çalışmalara son derece önem verilmekte; Türkiye’de de sosyolojinin önemi her geçen gün artmakta ve üniversitelerin vazgeçilmez bölümleri arasında yerini almaktadır.