Skip to main content

Bölümümüz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sutay Yavuz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun 1. Toplantısı öncesinde mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ve sorunların çözümüne odaklı daha etkin bir toplantı gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3 Ocak 2024 Çarşamba günü 09.30-17.00 saatleri arasında düzenlenmiş olan Hazırlık Toplantısına katılmıştır.

Ulusal Eylem Planı'nın 5 temel hedefi kapsamında oluşturulan çalışma grupları ile yürütülen toplantıya üniversitemizi temsilen "Veri ve İstatistik: Sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin
toplanması ve istatistiklerin üretilmesi" grubuna katılım gerçekleştirmiştir.

Fakülte Bölüm
Haber tarihi

We use cookies to ensure you get the most of our services

By using asbu.edu.tr, you are consenting to the use of cookies.